Zadzwoń » 601 628 217

Chabowo to jedna z najstarszych miejscowości w powiecie pyrzyckim.  Została założona w 1179/1181 roku.

Z epoki kamiennej pochodzą znaleziska z 10 miejsc. Na ceramikę wczesnośredniowieczną, słowiańską natrafiono w dwóch miejscach. W 1180r. biskup kamieński Konrad I potwierdził cystersom sprowadzonym w 1173r. do kołbacza przez Warcisława Świetoborzyca, pobór dziesięciny, co oznacza przekazanie kościoła parafialnego. Wieś o 64 łanach nadacystersom w 1242r. Świetobór Świętoborzyc, co 1244r. potwierdził książę Barnim I, zwalniając od ciężarów prawa książęcego. Świadkiem tej czynności był niemiecki rycerz Anzeln z blankenburga, posiadający we wsi lenno z nadania książęcego. W 1254r. zawarł on umowę z cystersami, wedle której dopiero po jego śmierci na klasztor przejdzie jego posiadłość. Cystersi zmienili słowiańską nazwę na bliską sobie niemiecką, zorganizowali tu folwark liczący 8 łanów, zapewne na gruncie owego lenna Anzelmowego. W 1384r. mowa o 54 łanach w tym 3 plebańskich i 3 sołtysich, ale znów są lenna rycerskie: 15 łanów Platenów, 10 łanów Plovenów i Hermana von der Leine (zobacz Linie). Dwór cystersów liczył już 20 łanów. Była też karczma. W 1368r. Henning Plate sprzedał cystersom swój dochód w młynie i karczmie. Wraz z synem tenże w 1372r. zastawił na trzy lata 2 łany (tj. gospodarstwo chłopskie), w roku następnym sprzedał cystersom jeszcze młyn, karczmę i daninę od komorników w postaci 5,5, kopy kur rocznie, w 1374r. ponadto daninę 2,5 kopy kur, w 1377r. z synem Rudolfem i Henningiem sprzedał dalsze dwie zagrody chłopów Mikołaja Pisterwitza i Henryka Doringka z 3 łanami oraz 28 morgów komornika Henninga Lodewiga. Przy tych czynnościach zawsze uczestniczył sołtys Henryk Szymonis. Lenno Platenów nie zanikało prędko. W 1442r. bracia Mikołaj, Jakub i Otton toczyli spory z kuzynem Henningiem załagodzone przez księcia szczecińskiego Joachima. W 1454r. Henning Plate z Pyrzyc w obecności kuzyna Jakuba sprzedał kościołowi św. Ottona w Szczecinie pewien dochód w Chabowie z gospodarstw Mikołaja Botzera, Mikiłaja Ladewiga i Jakuba Wittenewe. Po 1464r. o Platenach nie słyszymy. Około 1490r. pewien dochód posiadał lennik książęcy Henryk Koldenbeke (z Żabowa). 

Z 1490r. znamy pierwszego proboszcza Jana Lentze. Do parafii należał kościół w Babinie.

Od XVI w. po kasacie klasztoru kołbackiego wieś należała do książąt. W 1628r. było 108 łanów chłopskich, 8 zagrodniczych, małe działki mieli: karczmarz, kowal, 3 pastuchów, tkacz, 3 młynarzy, 3 rzemieślników, 8 parobków, 6 ludzi "obcych" (Żydzi). W 1700r. było zasiedlonych gospodarstw: sołtysie, 14 chłopskich, 6 komorniczych; opuszczonych po zniszczeniach wsi w XVII w.: 3 chłopskie 2 komornicze. Po uwłaszczeniu chłopów w 1856r. wieś licząc 4522 morgi składała się z gospodarstw: sołtysiego (8 morgów), 22 chłopskich (2872 morgi), parafialnego (180 morgów), kościelnego (57 morgów), młyńskiego (13 mórg). Ponadto były dwa wiatraki, kuźnia, szkoła, karczma, 56 domów mieszkalnych, 74 gospodarskie. W 1939r. parafia posiadała 38,5 ha , 18 chłopów gospodarstwa ponad 200 ha (największe hitlerowiec Walter Klohn - 80 ha). 
 
Kościół zabytkowy z późnego średniowiecza z kamieni polnych, zmodernizowany w 1850r., zatracił swe dawne stylowe formy gotyckie.

Nazwy historyczne:
Cabowe od 1179 roku,
Cabow od 1187 roku,
Chabowe  od 1236 roku, 
Kabow
od 1295 roku,
od 1254 roku właściciele wsi, niemieccy cystersi z Kołbacza, stosują niemiecką nazwę Valkenberghe (co znaczy  "Sokola Góra") 
Alt Falkenberg od 1316 roku,
od 1945 przez ludność zwana Szymanów